لوگوی فارسی اورنگ
لوگوی فارسی سفید اورنگ

راهکارهای عمومی پلتفرم اورنگ

راهکارهای عمومی پلتفرم مدیریت منابع سازمانی اورنگ:

راهکارهای عمومی پلتفرم مدیریت منابع سازمانی اورنگ ماژولهایی هستند که مورد نیاز هر شرکت یا مجموعه و کسب و کار، چه کوچک و چه بزرگ خواهند بود. این ماژولها در ادامه آمده‌اند.

مدیریت ارتباط با مشتری

ماژول مدیریت ارتباط با مشتری تمامی فرایندهای مرتبط با شناسایی، جذب و نگهداری و ارتباط با مشتری را به طور جامع در برمیگیرد. این ماژول امکان تعریف اهداف فروش و انواع کمپینهای تبلیغاتی را ایجاد کرده و سپس عملکرد کلیه افراد اعم از تیم فروش و تبلیغات را در طی هر ماه و بسته به هر منطقه جغرافیایی یا شعبه شرکت ردیابی و بررسی میکند. خدمات پس از فروش، از جمله تماسهای پس از فروش برای تعیین میزان رضایت خریدار، خدمات و پیشنهادات به مشتریان قبلی و اعضای باشگاه مشتریان و در نهایت پیش بینی احتمال خرید مجدد و میزان آن برای هر کدام از مشتریان از جمله دیگر توانمندیهای این ماژول است.

مدیریت جامع نیروی انسانی

ماژول مدیریت نیروی انسانی تمامی فرایندهای مرتبط با استخدام، آنبوردنیگ، آموزش، حضور و غیاب و بررسی عملکرد و حقوق و دستمزد و پاداشهای یک نیرو از فرستادن رزومه اولیه تا خروج نیرو از شرکت را به طور جامع در برمیگیرد. این ماژول امکان تعریف اهداف آموزشی و عملکردی، شیفتهای کاری و انواع روشهای پرداخت (اعم از ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه) را ایجاد کرده و با بررسی عملکرد کلیه افراد تیم در طی هر ماه میزان حقوق و مزایای هر فرد را مشخص میکند. به کمک این ماژول همچنین امکان ایجاد درخواست یا اعتراض نیز برای نیرو وجود داشته و بررسی روند پیگیری آن را نیز امکان پذیر خواهد بود.

هنوز هم سوالاتی دارید؟

با کارشناسان ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان آنها بهره مند شوید!