لوگوی فارسی اورنگ
لوگوی فارسی سفید اورنگ

مزایای ERP:

مزایای پلتفرم مدیریت جامع منابع سازمانی (ERP) چیست؟

 

پیاده سازی یک پلتفرم مدیریت جامع منابع سازمانی یا ERP تاثیرات گسترده‌ای بر شرکت می‌گذارد و مزایای بسیاری دارد. ولی این مزایا چیست و در کجا خود را نشان می‌دهد؟ بیاییم با هم با اثرات ERP در شرکت بیشتر آشنا شویم.

فرایندها:

 1. اتوماسیون فرایندها و عملیات
 2. ارتباطات بهتر بین بخشهای مختلف و دپارتمانهای مختلف شرکت
 3. استاندارد کردن پروسه ها
 4. ساده سازی و بهبود عملیات و فرایندهای کسب و کار
 5. شخصی سازی و تطابق با نیازهای کسب و کار
 6. مدیریت کل سیستم ها و فرایندها با یک نرم افزار
 7. شفافیت بیشتر زنجیره تامین
 8. کاهش هزینه های عملیاتی و در جریان

داده ها:

 1. ترسی در لحظه و آنلاین به داده‌ها
 2. حذف داده ها و اطلاعات مازاد
 3. امنیت و اطمینان از داده
 4. بهبود توانایی آنالیز داده های کسب و کار
 5. بهبود سرعت پردازش اطلاعات

کارمندان و گزارشها:

 • کارمندان:
 1. افزایش امنیت بدون ایجاد مانع برای کارمندان
 2. بهبود شرایط کاری پرسنل
 • نظارت و گزارشها:
 1.  افزایش سرعت و شفافیت گزارشها
 2. افزایش نظارت و کنترل روی زنجیره تامین
 3. آنالیز و ردیابی شاخصهای عملکردی (KPIs)
 4. نظارت دقیق بر حسابها و جریان نقدینگی

مدیریت و مشتریان:

 • تصمیم گیری و مدیریت:
 1. هوشمند سازی و بهبود فرایند تصمیم گیری
 2. کمک به طراحی استراتژی رشد و گسترش
 3. تسهیل مدیریت
 • مشتریان:
 1. افزایش توانمندی و بهبود سرعت پاسخ گویی
 2. خدمات بهتر به مشتریان
 3. افزایش رضایت و در نتیجه ایجاد وفاداری در مشتریان

نتیجه برای شرکت:

 1. افزایش بازدهی و بهره‌وری
 2. کاهش هزینه ها
 3. افزایش تولید، فروش و سود
 4. افزایش توانایی مقیاس پذیری و تسهیل آن
 5. افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار
 6. رقابتی تر شدن شرکت، بخصوص در مقایسه با رقبای بزرگتر
 7. افزایش سود سرمایه

آمارها چه میگویند؟

٪۲۳

میانگین کاهش هزینه های عملیاتی و ۲۲ درصد کاهش هزینه های مدیریتی پس از راه اندازی ERP

٪58

شرکتهای کوچک بشدت موافق سرمایه گذاری روی پیاده سازی ابری برای ERP بودند.

٪۸۸

میانگین کاهش هزینه های عملیاتی و ۲۲ درصد کاهش هزینه های مدیریتی پس از راه اندازی ERP

٪۲۴

سازمانها سیستم مدیریت منابع سازمانی خود را از جمله دلایل موفقیت خود به حساب می آورند.

٪۸۰

از سازمانها می گویند تجمیع داده های سازمانی در یک نقطه که توسط سیستم مدیریت منابع سازمانی انجام می شود به آنها اجازه داده که کاربردها و ابزارهای جدیدی برای کسب و کارشان تولید کنند.

٪۲۸

سازمانها در یک سال، و بیش از ۵۸ درصد سازمانها در کمتر از ۲ سال هزینه نصب و راه اندازی خود را پوشش می دهند (به نقطه سر به سری میرسند). هر چند برای ۱۵ درصد از سازمانها این مساله تا ۳ سال میتواند طول بکشد.

٪۲۳

سازمانها سیستمهای ابری را بر سیستمهای نصب شده بر سرورهای شخصی ترجیح میدهند.

٪۸۹

شرکتها حسابداری را مهمترین ماژول میدانند. انبارداری، ارتباط با مشتری و فروش در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

٪۹۵

کسب و کارها پس از استفاده از سیستم مدیریت منابع سازمانی به بهبودها و رشدهای عمده دست یافته اند. کاهش زمان لازم برای انجام فرایندها، افزایش همکاری ها و یکجایی کل داده های سازمانی به عنوان بیشترین دلایل این پیشرفتها معرفی شده‌اند.

روش کار ما به چه شکل است؟

قرار ملاقات

۱. قرار ملاقات

شروع هر همکاری با شناخت و نیازسنجی اتفاق میفتد. یک جلسه رو در رو یا آنلاین بهترین روش برای نیازسنجی و تعیین خواسته‌های شما از ما است.

طرح پیشنهادی

۲. طرح پیشنهادی

با بررسی کامل نیازهای شما و توانمندیهای ما، طرح پیشنهادی اولیه توسط کارشناسان اورنگ طراحی شده و برای بررسی و اصلاحات در اختیار شما قرار میگیرد.

امضای قرارداد

۳. امضای قرارداد