لوگوی فارسی اورنگ
لوگوی فارسی سفید اورنگ

نرم افـزاری

اورنـــــگ

تصویر اصلی نرم افزاری اورنگ

ستونهای رشد و پیشرفت یک شرکت، استراتژیها و برنامه‌ها، ابزارها و نیروهای آن شرکت هستند.

اورنگ نرم افزار در سال 1396 با هدف تسهیل رشد و پیشرفت شرکتها و سازمانها بر پایه موارد فوق شروع به کار کرد. تیم اورنگ، متشکل از افراد خبره و با سابقه شرکتهای بین المللی، در طی این سالها همواره به دنبال ایجاد برتری رقابتی برای شرکا و مشتریان خود با استفاده از تجربه خویش بوده است. از آنجمله:

  1. مشاوره به شرکتها در زمینه استراتژی و برنامه ریزی
  2. رشد و آموزش نیروی انسانی و مدیران با همکاری موسسه بین المللی IIHT هند تحت نام اورنگ آکادمی
  3. جایگزینی نرم افزارها و ابزارهای سازمانی بین المللی که با وضع تحریمها از ایران رفتند با همکاری با شرکت بین المللی بلوچیپ سولوشنز هند، شریک شرکتهای بزرگی چون اوراکل و IBM.

معرفی اورنگ و تاریخچه

بلوچیــپ سولوشنز در یک نگـــاه

  • مستقر در بنگالور، معروف به سیلیکون ولی کشور هند.
  • بیش از ۲۶ سال سابقه، ۱۰۰۰ مشتری شرکتی و ۵ جایزه بین المللی
  • بزرگترین نقطه قوت شرکت بلوچیپ سولوشنز که آن را از بقیه رقبا مجزا کرده و جایگزینی به حق برای نرم افزارهای غولهای بین المللی تبدیل میکند، در دست داشتن تکنولوژی همرده برترین تکنولوژیهای روز دنیا است.

همکاری با بلوچیپ سولوشنز

شرکای تجاری

شرکای تکنولوژیک