لوگوی فارسی اورنگ
لوگوی فارسی سفید اورنگ

تعرفه‌های پلتفرم اورنگ

تعرفه‌های پلتفرم مدیریت منابع سازمانی اورنگ

پلتفرم اورنگ به طور عمومی به دو روش راهکار ابری (نرم افزار به عنوان سرویس یا SAAS) و نصب محلی (پلتفرم به عنوان سرویس یا PAAS) راه اندازی میگردد. هزینه‌ها برای این دو روش در ادامه آمده است.

* البته در صورت نیاز و درخواست شما، امکان راه اندازی به شکل هیبریدی نیز امکان پذیر است، ولی جزئیات شرایط و خواسته‌ها و هزینه های آن با جلسات تخصصی به همراه شما مشخص میگردد.

تعرفه‌های راه اندازی به روش ابری:

راه اندازی به روش ابری شامل هزینه راه اندازی اولیه ماژول(های) دلخواه به علاوه هزینه سالیانه پشتیبانی است که امکان پرداخت به شکل ماهیانه یا سالیانه را دارد.

هزینه های راه اندازی اولیه:

این مبالغ یک بار و به هنگام راه اندازی اولیه پرداخت می‌شوند.

ماژول مدیریت نیروی انسانی و حقوق به دلیل گستردگی و جامع بودن امکانات و توانمندی‌های آن هزینه متفاوتی دارد.

 • همه ماژولهای ابری یک ماه تست رایگان دارند.
  ماژول مدیریت نیروی انسانی و حقوق:
  • همه ماژولهای ابری یک ماه تست رایگان دارند.

  هزینه‌های پشتیبانی سالیانه:

   

  هزینه‌های پشتیبانی به دو شکل پرداخت به صورت یکجا در ابتدای سال و پرداخت ماهیانه امکان تسویه دارند.

   

  پرداخت سالیانه هزینه‌های پشتیبانی:
  • همه ماژولهای ابری یک ماه تست رایگان دارند.
  پرداخت ماهیانه هزینه‌های پشتیبانی:
  • همه ماژولهای ابری یک ماه تست رایگان دارند.

  تعرفه‌های راه اندازی به روش محلی:

  راه اندازی به روش محلی شامل هزینه لایسنس ماژول(های) دلخواه به علاوه هزینه های طراحی، شخصی سازی، اجرا، نصب و ساختارسازی و تنظمیات، پشتیبانی سالیانه و آموزش می شود. سالیانه پشتیبانی است که امکان پرداخت به شکل ماهیانه یا سالیانه را دارد.

  هزینه لایسنس:

  این مبالغ یک بار و به هنگام راه اندازی اولیه پرداخت می‌شوند.

   ماژول مدیریت نیروی انسانی و حقوق:

   این مبالغ یک بار و به هنگام راه اندازی اولیه پرداخت می‌شوند.

    هزینه‌های طراحی، پشتیبانی و آموزش:

     

    • هزینه‌های مرتبط با طراحی، شخصی سازی و اجرا با توجه به نفر/ساعت مورد نیاز و تغییرات مدنظر مشتری محاسبه می‌گردد.
    • هزینه‌های مرتبط با نصب، ساختار سازی و تنظیمات نیز با توجه به نفر/ساعت مورد نیاز و تغییرات مدنظر مشتری محاسبه می‌گردد.
    • هزینه‌های مرتبط با آموزش با توجه به نفر/ساعت نیروی آموزشی محاسبه می‌گردد.
    • هزینه پشتیبانی سالیانه برای هر سال به اندازه ۲۰ درصد مبلغ کل هزینه‌های سالیانه منظور می‌گردد.
    • پشتیبانی سه ماه اول برای همه ماژولهای محلی رایگان است.

    هنوز هم سوالاتی دارید؟

    با کارشناسان ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان آنها بهره مند شوید!