لوگوی فارسی اورنگ
لوگوی فارسی سفید اورنگ

راهکار جامع مدیریت منابع انسانی

راهکار جامع مدیریت منابع انسانی پلتفرم اورنگ:

ماژول مدیریت نیروی انسانی پلتفرم اورنگ تمامی فرایندهای مرتبط با استخدام، آنبوردنیگ، آموزش، حضور و غیاب و بررسی عملکرد و حقوق و دستمزد و پاداشهای یک نیرو از فرستادن رزومه اولیه تا خروج نیرو از شرکت را به طور جامع در برمیگیرد. این ماژول امکان تعریف اهداف آموزشی و عملکردی، شیفتهای کاری و انواع روشهای پرداخت (اعم از ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه) را ایجاد کرده و با بررسی عملکرد کلیه افراد تیم در طی هر ماه میزان حقوق و مزایای هر فرد را مشخص میکند. به کمک این ماژول همچنین امکان ایجاد درخواست یا اعتراض نیز برای نیرو وجود داشته و بررسی روند پیگیری آن را نیز امکان پذیر خواهد بود. در ادامه فرایندهای این ماژول در دو گروه معرفی شده اند: فرایندهای مرتبط با کارکنان و فرایندهای ملاقاتها

فرایندها: کارکنان

 1. مدیریت استخدام
 2. مدیریت داده های رزومه ها
 3. نامه پیشنهاد همکاری
 4. همسو سازی کارکنان تازه وارد در شرکت (Onboarding)
 5. مدیریت کارکنان
 6. سیاست گذاری و مدیریت حضور و غیاب و مرخصیها
 7. مدیریت فرایند حقوق و دستمزدها
 8. مدیریت وامها
 9. مدیریت عملکرد، توبیخ و تشویق کارکنان
 10. مدیریت آموزش و رشد کارکنان
 11. مدیریت و نظارت شخصی کارکنان بر عملکردشان (ESS: Employee Self Service)
 12. پیشنهادات، انتقادات، شکایت ها و گلایه ها
 13. مدیریت فرایند خروج کارکنان (اخراج یا استعفا)
 14. نظرسنجی و کسب بازخورد از کارکنان
 15. گزارش ها و داشبورد مدیریتی

فرایندها: ملاقاتها

 1. پذیرش
 2. برنامه ریزی و تقویم جلسات و ایونت ها
 3. مدیریت ملاقات کننده ها
 4. ثبت نام ملاقات کننده جدید
 5. لیست ملاقات کننده ها
 6. ورود و خروج ملاقات کننده ها
 7. گزارش ملاقاتها
 8. ورود و خروج کارکنان
 9. تشخیص چهره
 10. ثبت تصویر ملاقات کننده ها
 11. اطلاع رسانی از طریق پیامک
 12. چاپ برگه یا کارت ورود

مدیریت حضور و غیاب:

مدیریت یکپارچه حضور و غیاب یکی دیگر از اجزا راهکار جامع مدیریت منابع انسانی اورنگ است. اما این کار به چه شکل صورت میگیرد؟

مدیریت حضور و غیاب:

 1. همگام سازی با دستگاههای حضور و غیاب:
  1. تشخیص چهره (با استفاده از هوش مصنوعی)
  2. اثر انگشت
  3. رمز چند حرفی
  4. کارت خوانهای مادون قرمز
 2. اپلیکیشن خود اظهاری کارکنان (ESS: Employee Self Service)
 3. ورود دستی داده‌ها با تشخیص مدیریت

مزایای راهکار جامع مدیریت منابع انسانی پلتفرم اورنگ:

راهکار جامع مدیریت منابع انسانی پلتفرم اورنگ مزایای زیادی دارد، از جمله:

مزایا:

 1. جامع: در برگیرنده تمامی فرایندهای مرتبط با کارکنان از قبل از ورود آنها به شرکت (مدیریت رزومه‌ها، بررسی کاندیداها و مدیریت استخدام) تا خروج آنها
 2. گسترده: امکان اتصال با کلیه نرم افزارهای ثالت مرتبط مانند نرم افزارهای مدیریت حضور و غیاب
 3. شفافیت: امکان مشاهده کامل و تعریف فرایندها، روش تعیین حقوقها، قرارها، فرمها و هر نیاز دیگر شرکت به صورت شفاف در سیستم. دیگر چیزی نامفهوم نخواهد بود.
 4. سهولت: در یادگیری و استفاده برای عموم کارکنان و مدیران
 5. اپلیکیشن موبایل خود اظهاری و خود ناظر (self-service) برای کارکنان: دیگر چیزی از قلم نمی‌افتد.
 6. هوشمند: ارائه گزارشهای بینش کسب و کار و اطلاعات مهم دیگر به سادگی و سهولت در داشبود مدیریتی، کسب دیدی کامل از عملکرد کارکنان را آسان می‌کند.

هنوز هم سوالاتی دارید؟

با کارشناسان ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان آنها بهره مند شوید!