لوگوی فارسی اورنگ
لوگوی فارسی سفید اورنگ

راهکارهای تخصصی پلتفرم اورنگ

راهکارهای تخصصی پلتفرم مدیریت منابع سازمانی اورنگ:

راهکارهای تخصصی پلتفرم مدیریت منابع سازمانی اورنگ برای شرکتهای بزرگ و شرکتهایی که نیاز به ماژولهای تخصصی دارند مناسب است. این ماژولها در ادامه آمده‌اند. برای آشنایی بیشتر با هر ماژول و بررسی اجزا و ویژگیهای آنها بر روی دکمه «بیشتر آشنا شوید» در هر بخش کلیک کنید.

مدیریت مالی و حسابداری

ماژول مالی هسته اصلی سیستم مدیریت منابع سازمانی است. این ماژول با گردآوری داده از دپارتمانها و فرایندهای مختلف سازمان و پردازش آنها، گزارش‌های ارزشمندی چون ترازنامه، دفترکل، تراز آزمایشی (Trial Balance) و صورت وضعیتهای مالی را تولید می‌کند.

مدیریت فروش

ماژول مالی هسته اصلی سیستم مدیریت منابع سازمانی است. این ماژول با گردآوری داده از دپارتمانها و فرایندهای مختلف سازمان و پردازش آنها، گزارش‌های ارزشمندی چون ترازنامه، دفترکل، تراز آزمایشی (Trial Balance) و صورت وضعیتهای مالی را تولید می‌کند.

مدیریت خرید

ماژول مالی هسته اصلی سیستم مدیریت منابع سازمانی است. این ماژول با گردآوری داده از دپارتمانها و فرایندهای مختلف سازمان و پردازش آنها، گزارش‌های ارزشمندی چون ترازنامه، دفترکل، تراز آزمایشی (Trial Balance) و صورت وضعیتهای مالی را تولید می‌کند.

مدیریت انبار و موجودی

ماژول مالی هسته اصلی سیستم مدیریت منابع سازمانی است. این ماژول با گردآوری داده از دپارتمانها و فرایندهای مختلف سازمان و پردازش آنها، گزارش‌های ارزشمندی چون ترازنامه، دفترکل، تراز آزمایشی (Trial Balance) و صورت وضعیتهای مالی را تولید می‌کند.

مدیریت تولید و بهای تمام شده

ماژول مالی هسته اصلی سیستم مدیریت منابع سازمانی است. این ماژول با گردآوری داده از دپارتمانها و فرایندهای مختلف سازمان و پردازش آنها، گزارش‌های ارزشمندی چون ترازنامه، دفترکل، تراز آزمایشی (Trial Balance) و صورت وضعیتهای مالی را تولید می‌کند.

مدیریت سطوح دسترسی

در پلتفرم مدیریت منابع سازمانی اورنگ، امکان طبقه بندی و کنترل میزان دسترسی افراد به سادگی هر چه تمام‌تر وجود دارد. دسترسی میتواند با توجه به جایگاه شغلی، محل خدمت (دفتر مرکزی، یا نمایندگی های شهرستانها و …)، ضوابط تعریف شده شرکت، و حتی به صورت فرد به فرد تعریف شود. به هر شخص به اندازه مورد نیازش دسترسی بدهید و دیگر نگران مدیریت دسترسی ها نباشید!

هنوز هم سوالاتی دارید؟

با کارشناسان ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان آنها بهره مند شوید!