لوگوی فارسی اورنگ
لوگوی فارسی سفید اورنگ

مدیریت سطوح دسترسی

ماژول (زیرسیستم) مدیریت سطوح دسترسی پلتفرم اورنگ:

ماژول مدیریت سطوح دسترسی پلتفرم اورنگ در واقع یک ابزار برای کنترل دسترسی و طبقه بندی اشخاص، گروهها و نقشها در همه ماژولهای دیگر پلتفرم اورنگ است. این ماژول به صورت اتوماتیک به همه ماژولهای دیگر متصل شده و امکان نظارت بر آنها را فراهم می‌کند. ویژگیها و امکانات این ماژول در سه زمینه قابل بررسی هستند. مبنای قابل تعریف برای دسترسی‌ها، سطوح دسترسیهای قابل تعریف و ویژگیهای شاخص ماژول مدیریت و کنترل سطوح دسترسی.

مبنای دسترسیها

 1. دسترسی بر مبنای جایگاه شغلی و نقش کاربر
  1. مدیر سیستم
  2. مدیرعامل
  3. مدیران ارشد هر کدام با توجه به بخش زیر نظر خود
  4. مدیران میانی با توجه به نیازمندیهای تیم خود
  5. اعضای تیم با توجه به نیازها و شرح وظایف خود
 2. دسترسی بر مبنای محل خدمت
  1. دفتر مرکزی
  2. نمایندگیها یا شعب شهرستانها
  3. نیروهای سیار
 3. دسترسی بر مبنای فرد به فرد: حتی دو فرد با نقشهای یکسان نیز ممکن است نیاز به دسترسیهای متفاوت داشته باشند.

سطوح دسترسیها

 1. سطوح دسترسی قابل تعریف از کل به جز:
  1. دسترسی به کل پلتفرم
  2. دسترسی به ماژولهای مورد نیاز
  3. دسترسی به تراکنشهای (عملیات) مورد نیاز
  4. قابلیت دسترسی به داشبورد اختصاصی و گزارشها
  5. دسترسی به فرمهای مورد نیاز
  6. قابلیت دسترسی، مشاهده و یا تغییر فیلدها
  7. قابلیت دسترسی به فایلها
 2. امکان تعریف کنترل دسترسی و سطوج آن در ابزارهای داخلی پلتفرم، مانند سیستم خود اظهاری و سرویس شخصی کارکنان (ESS: Employee Self-Service)
 3. امکان تعریف کنترل دسترسی به ابزارهای خارجی و گرفتن خروجی به آنها

مزایای ماژول مدیریت مالی و حسابداری پلتفرم اورنگ:

ماژول مدیریت مالی و حسابداری پلتفرم اورنگ مزایای زیادی دارد، از جمله:

مزایا و ویژگیهای شاخص:

 1. استفاده از به روزترین استانداردها و ابزارهای تامین امنیت برای جلوگیری از درز اطلاعات
 2. امکان مشاهده و تغییر دسترسیها از کلی ترین تا جزئی ترین اجزا به سادگی و شفافیت
 3. مدیریت دسترسیها حتی در سطح فیلد و اجزای داشبورد

هنوز هم سوالاتی دارید؟

با کارشناسان ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان آنها بهره مند شوید!